Công trình mới - CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TÍN THÀNH